Anmälan till MH/MT

Maila in anmälan med följande uppgifter:

För- och efternamn
Adress
E-post
Mobilnummer
Klubb
Medlemsnummer
Hundens namn
Reg- och chipnummer
Födelsedatum
Kön

Kontaktperson:
Lena Johansson
070-025 34 02

lena.johansson.se@gmail.com

Avgift:
MH/MT: 600:-
Korning (MT samt exteriörbedömning): 750:-

Pengarna betalas in på klubbens PG: 27 64 11-6 märk betalningen med arrangemang och hundens registreringsnummer.

OBS! Anmälan inklusive betalning ska vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan test. Korrekt anmäld hund går alltid före hund vars anmälan/betalning inkommit för sent.

Om antalet hundar överstiger antalet platser sker lottning utifrån prioriteringsordningen.

Prioriteringsordning vid MH/MT:
1. Dobermann vars ägare är medlem i arrangerande lokalområde
2. Dobermann vars ägare är medlem i Svenska Dobermannklubben, annat LO
3. Svenskägd dobermann vars ägare ej är med i SDK
4. Utlandsägd dobermann
5. Annan hund av SBK-ras

Vid test som anordnas som förbokat uppfödar-MH/MT, där uppfödaren i samarbete med SDK/lokalområde arrangerar testet för avkommor ur egen uppfödning, gäller inte ovanstående priorteringsordning.