Styrelsen

Tf ordförande: Maja Thornberg majathornberg@hotmail.com
Vice ordförande: Maja Thornberg majathornberg@hotmail.com
Sekreterare: Lisa Celle elisabethcelle@gmail.com
Kassör: Katja Lager Berglund katja.lager@bahnhof.se

Ordinarie ledamöter:
 
Folke Lötborn  juliettevilles@telia.com
Lena Johansson lena.johansson.se@gmail.com

Suppleanter:
 
Bodil Lund bodil.lund@ki.se

Revisor:
Anneli Brodd
Revisorsuppleant:
Vakant

Kommittéer

Bruks- & Lydnadskommittén:
Maja Thornberg
MH- & Korningskommittén:
Lena Johansson och
Lorentz Ogebjer (adjungerande)

Uppfödarkommittén:
Bodil Lund & Lena Johansson
Utställningskommittén:
Lena Johansson

Stugkommittén:

Folke Lötborn

Hemsidan/webbmaster:
 

Valberedning:

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN
SDK STOCKHOLM inför årsmötet 2014

Vill du jobba för rasen inom styrelsen SDK Stockholm eller föreslå någon person?
Hör då av dig på telefon eller per mail till oss i valberedningen, uppge ditt medlemsnr som står på baksidan av Brukshunden.. Välkommen med förslag på personer till ideellt arbete inom din rasklubb!

Svenska dobermannklubben Stockholm
Valberedningen
Lilith Edström, sammankallande
E-post: kennel.bryanstams@tele2.se 08-777 69 20, 073-919 32 32
Camilla Rönnqvist
Eva Agborg